Företaget blf ab

Företaget är ett helägt dotterbolag till PEPAB Produktionspartner AB. Moderbolaget tillverkar kundanpassade plåtkomponenter. I tjänsteutbudet finns även montering av framförallt plåtbaserade produkter och PEPAB erbjuder sina kunder lagerhållning och logistiktjänster genom BLF AB.